ĐỨC KHẢI APARTMENT

CHỦ ĐẦU TƯ : ĐỨC KHẢI GROUP
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM