INDOCHINA APARTMENT

CHỦ ĐẦU TƯ : RICHARD ELLIS VIỆT NAM ( CBRE )
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM