MASTERI APARTMENT DOUBLE

CHỦ ĐẦU TƯ : THẢO ĐIỀN INVEST
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM