VISTA VERDE APARTMENT 1

CHỦ ĐẦU TƯ : CAPITA LAND
ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 2, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM